Κάλεσμα για δημιουργία της νέας γης

συντονίσου

  στο βέλτιστο

<<Χρειάζεται να έρθουμε κοντά ο ένας στον άλλο σαν μια οικογένεια, 

σαν μια ενιαία και αλληλο-εξαρτώμενη κοινωνία,

ως Κύτταρα ενός ενιαίου οργανισμού και να συνεργαστούμε

για να διαχειριστούμε εμείς την ζωή μας>>

Το Κύτταρο Νέας Γης είναι μια συλλογικότητα που έχει ως στόχους:

Την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την δημιουργία υλικής

και πνευματικής υγείας και αφθονίας

Την ενίσχυση μέσω της συνένωσης  όλων των δράσεων και ενεργειών

που προάγουν την οικολογική και συλλογική συνείδηση

Την δημιουργία πρόσφορου εδάφους

για την ελεύθερη έκφραση των δημιουργικών

δυνάμεων κάθε ανθρώπου

Γενικότερα την διαμόρφωση

μιας καλύτερη ζωή για όλους.

Οι στόχοι μας περιλαμβάνουν τέσσερις βασικές ενότητες:

1. Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

2.Γιορτές Ελεύθερης Γης

3.Οίκο-Δίκτυο

4.Οικολογικό χωριό

      

Βασικές δράσεις και στόχοι:

1.Δημιουργία οίκο-δίκτυο, δηλαδή την συσπείρωση όλων των δημιουργικών ενεργειών και κινήσεων που προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα του ανθρώπου και του πλανήτη, ώστε μέσο του δικτύου να ενδυναμώσει η μία δράση την άλλη και να επιτευχθεί κοινό ολιστικό όραμα.

http://ecofestival.wordpress.com/

2. Το ελεύθερο πανεπιστήμιο είναι μόνιμοι στεγασμένοι πολύ-χώροι ανά περιοχή που λειτουργούν καθημερινά ως :

•ελεύθερα εκπαιδευτικά κέντρα βιωματικής και ελευθεριακής μάθησης,

•ως σημεία λειτουργίας της ανταλλακτικής αχρήματης οικονομίας του δικτύου,

•ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων,

•ως σημείο ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις δράσεις του

Οίκο-Δικτύου.

http://www.freegreek.wordpress.com

3. Δημιουργία οικολογικών χωριών στην Ελλάδα. Τα οικολογικά χωριά, εκτός ότι θα οδηγήσουν στην αυτάρκεια και στην αυτοδιαχείριση ένα αριθμό ανθρώπων, παράλληλα θα γίνουν ένα ζωντανό παράδειγμα προς όλο τον κόσμο που θα δείξει χειροπιαστά ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν σε αρμονία με το φυσικό τους περιβάλλον, σε σχέσεις αλληλεγγύης με τους συνανθρώπους τους, και σε αφθονία, δίχως να στερούνται τίποτα.

http://www.kyttaroecovillage.wordpress.com

4.Οι γιορτές Ελεύθερης Γης αποτελούν ένα πολύμορφο και ζωντανό εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων, προσφέροντας την δυνατότητα της άμεσης προσωπικής επαφής με όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό το όραμα.

http://ecofestival.weebly.com

Όσοι έχουν κοινό όραμα καλούνται να επικοινωνήσουν στο kyttaroneasgis@yahoo.com

Advertisement